Algemene voorwaarden

Allereerst en heel belangrijk is: Maak ruim voor de montagedatum de grond vrij van puin, bouwafval, bestrating, fundering, riolering, wortels, boomstronken, etc. Belangrijk is dat u de kluiten/stronken van de bomen of struiken dient te verwijderen. We maken gaten in de grond van 80 cm diep. Dit moeten we zonder hinder kunnen uitvoeren. Als wij hinder onder vinden in de uitvoering dan zullen we genoodzaakt zijn om extra kosten in rekening te brengen.

Mocht u vragen hebben of bent u ergens niet zeker van, neem gerust contact met ons op tel. 0321-701516.
Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16:30 uur en zaterdag op afspraak.

Plaatsen

Voor een goede plaatsing dient de grond bouwrijp en vlak (waterpas) te zijn. Een hoogteverschil van 20 cm in u tuin in makkelijk op te vangen. Is de tuin in meerdere lagen dan kunnen we de schutting in overleg plaatsen met sprongen omlaag zodat de betonnen onderplaat in de grond blijft staan voor maximale stevigheid

Indien uw tuin meer dan 20cm op/af loopt, of een hoogte verschil tussen 2 tuinen van meer dan 20cm aanwezig is, zijn er verschillende opties mogelijk om dit op te lossen, hiervoor dient u tijdig contact met ons op te nemen.

Aan weerszijde van de schutting dient een ruimte van 25 cm gecreëerd te worden om het plaatsen van de schutting mogelijk te maken. Ook bestrating/grind dienen verwijderd te zijn.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen! Langs een de gemeente bestrating bent u altijd verplicht van binnen uit u tuin de ruimte vrij te maken.
Wij doen nooit iets met gemeente bestrating.

Heeft u een plantenbak, een vijver en of iets wat tegen de schuttinglijn aan staat? Geen probleem! Maar zorgt u ervoor dat de andere zijde vrij is. En dat we via de andere kant de schutting kunnen plaatsen.

Overleg vooraf met uw buren indien van toepassing.

De exacte locatie van de schuttingen en de daarmee kadastraal vastgestelde en vastgelegde erfafscheiding, dient voorafgaand aan de uitvoering door de opdrachtgever zelf te worden bepaald en duidelijk aan ons te worden doorgegeven d.m.v. (piket)paaltjes. Wij zijn niet aansprakelijk voor de exacte locatie van de door ons geplaatste schutting.

Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met het Kadaster. Tel: 088-1832200

Zorg voor parkeerruimte voor een bus met aanhangwagen van minimaal 20 meter lang. Zorg dat deze plaats bereikbaar is voor het montageteam en informeer zo nodig uw buren. Ook de aanlooproute is van belang, dus bekijk van tevoren hoe het materiaal in de tuin gebracht kan worden. Indien er betaald moet worden voor het parkeren, dienen deze kosten door u voldaan te worden.

De plaatsingsservice dient de bus en aanhangwagen te parkeren binnen een straal van 50 meter van de bouwplaats. Indien dit niet mogelijk is, dient de opdrachtgever dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken aan de plaatsingsservice in verband met de vaststelling van meerwerk.

Indien producten door een woning en/of garage vervoerd moeten worden, dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken aan Rammo tuinhout bij het maken van de afspraak, in verband met de vaststelling van meerwerk. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de plaatsingsservice niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de producten door de woning en/of de garage zijn vervoerd. Beschermende maatregelen ter voorkoming van de bedoelde schade, dient de wederpartij zelf te treffen.

Indien Rammo Tuinhout op het afgesproken moment van montage constateert dat de bouwplaats onveilig, ontoegankelijk of niet bouwrijp is, kan in overleg met de wederpartij en de leverancier op basis van nacalculatie de bouwplaats toegankelijk gemaakt worden door de plaatsingsservice .
Indien dit niet mogelijk is, zal de plaatsingsservice niet overgaan tot montage, maar op een nader te bepalen tijdstip terugkeren als de bouwplaats veilig, toegankelijk en bouwrijp gemaakt is.

                                               Meerwerk kosten indien wij niet kunnen plaatsen:

Tot en met de 8 meter € 200,--
Boven de 8 meter wordt er € 25,-- p/mtr extra berekend

Indien de weersomstandigheden dermate slecht zijn en van invloed zijn op de kwaliteit van de werkzaamheden, wordt overlegd om deze uit te stellen. Het uitstel van de werkzaamheden leidt niet tot enige aanvullende plicht van de plaatsingsservice noch kosten voor de opdrachtgever.

Betaling

75% van het totaal bedrag dient 14 dagen voor de plaatsingsdatum van de hout-beton schutting op ons bankrekeningnummer te zijn bijgeschreven o.v.v. uw factuur en klantnummer. De resterende 25% kunt u op de dag van plaatsing uitsluitend per bank aan ons overmaken ( graag betalingsbewijs meegeven aan de monteurs ).

Compesatie is bij ons uitgesloten. Alle te min punten lossen wij in overleg met u op!

ONDER VOORBEHOUD VAN PRIJSWIJZIGINGEN

MONTAGE OP DE DAG ZELF

Zorg daarnaast voor een 220 Volt aansluiting en water wat kan worden gebruikt door ons montage team. De kosten van elektriciteit komen voor rekening van opdrachtgever.

De monteurs zullen samen met u de lijn en hoogte van de te plaatsen schutting bepalen. Het is dus belangrijk dat u aanwezig bent. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn voor het akkoord te tekenen voor de geplaatste schutting.

Indien de schutting begint en/of eindigt bij een woning, schuur of ander bouwwerk, kan het voorkomen dat het niet mogelijk of nodig is daar een paal te monteren in verband met de fundering van het bouwwerk.

Indien uw tuin niet op volledige schuttingdelen uitkomt, zorgen wij ervoor dat de betreffende schermen en onderplaten ter plekke op maat gemaakt worden

Rammo tuinhout is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels, leidingen, etc. Wilt u zekerheid doe dan een KLICK melding.  Weblink:  https://klic-app.nl/

De monteurs monteren slechts de schutting. Werkzaamheden zoals opnieuw bestraten en herstellen van tuinaanleg vallen niet onder de montagewerkzaamheden

Indien een onderdeel van de schutting beschadigd of onjuist geleverd is, wordt het onderdeel zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, nageleverd en/of gemonteerd.

GARANTIE:

Garantie beton
Rammo Tuinhout geeft 30 jaar garantie op de geleverde betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen in het product zitten, dit valt niet onder de garantie. Door een reactie met regenwater kan er kalk uitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalk uitbloei valt niet onder de garantie.

Garantie hout
Rammo Tuinhout geeft 3 jaar garantie op haar geïmpregneerde schuttingen. De plaatsingsservice werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.

Garantie montage

Onder garantie van de montage vallen uitsluitend de volgende zaken:
- het niet in de afgesproken lijn monteren van de schutting
- het niet recht stellen van de schutting tijdens oplevering
- montagefouten

Onder deze garantie valt niet;
• Noesten (open en dichte noesten)
• Scheuren en barsten
• Kromtrekken van het hout
• Het bloeden van het hout
• Harsuitval
• Krimpen en uitzetten van het hout
• Kalk- en/of Roestuitbloei en kleurverschillen in het beton

Op het hang en sluitwerk van de poort geven wij 1 jaar garantie. Wij geven geen garantie op het verzakken van de poort en/of schuttingen.

Geconstateerde gebreken/klachten dienen binnen 8 dagen na einde van de uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden
Het garantiebedrag bedraagt nimmer meer dan wat is gefactureerd. [email protected]

Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie.
Wij adviseren u nog enkele dagen na het plaatsen, de schuttinggoed "aan te wateren" zodat de door plaatsing losgemaakte grond goed inzakt en de stevigheid van de schutting gegarandeerd blijft.

Hout is een natuurproduct en elke houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Dat is goed om te weten!

Graag geven we u een overzicht.